LÖYDÄMME PARHAAN ETENEMISTAVAN

Autamme yrityksiä, järjestöjä ja aluetoimijoita liiketoiminnassa ja yhteistyössä Venäjällä, Itämeren alueella ja Bulgariassa, sekä ulkomaisten toimijoiden sijoittumisessa Suomeen. Toiminta-alueemme ovat seuraavat:Adooria

Yli 20-vuotinen työkokemus Venäjällä on luonut laajan verkoston. Autamme yrityksiä löytämään mahdollisia asiakaskontakteja.
Selvitämme yrityksien tuotteiden ja palvelujen markkinanäkymiä Suomessa ja Venäjällä.
Autamme alueita ja kaupunkeja solmimaan yhteyksiä ja sopimuksia haluamiinsa kohteisiin Venäjällä.
Sen lisäksi että autamme yrityksiä vienti- ja tuontiasioissa, teemme myös itse vienti- ja tuontikauppaa. Etsimme hyviä vienti- ja tuontiartikkeleita.
Euroopan komission 18.12.2015 hyväksymän Suomen ja Venäjän rajan ylittävän yhteistyön CBC 2014-2020-ohjelman toteuttaminen alkaa vuonna 2016. Kaakkois-Suomen osalta toimintalinjoja ovat mm. liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen, opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen sekä ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastomuutokseen.
Luovien alojen, kuten taiteen, markkinoinnin, ohjelmoinnin, musiikin, elokuvan ja arkkitehtuurin liiketoiminta tarjoaa hyviä mahdollisuuksia Venäjän ja Suomen välillä, sillä Venäjällä nämä potentiaalit on vasta äskettäin oivallettu.

MAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLÄ

Nykytilanteesta huolimatta Venäjä tarjoaa lukuisia kiehtovia mahdollisuuksia ulkomaiselle yritystoiminnalle. Rohkeilla ideoilla on taipumus kasvaa merkittäviksi Venäjän laajuisessa valtiossa. Venäjän liiketoimintaympäristön toimintatavat eroavat suuresti länsimaisista. Tuntemalla nämä kanssakäymisen erityispiirteet autamme asiakkaitamme menestymään. Olemme ajan tasalla uusista ilmiöistä ja Venäjän lainsäädännöstä. Vahvalla Venäjän politiikan ja talouden tuntemuksella ja hyvillä kontakteilla löydämme asiakkaillemme parhaat mahdolliset toimintaväylät tavoitteiden saavuttamiseksi.

ITÄMERIYHTEISTYÖ

Itämeri on 70 miljoonan asukkaan markkina-alue ja meriväylä. Itämeren alueen yhteistyöllä parannetaan ympäristön tilaa ja tehdään alueesta houkuttelevampi investointien kohde. Omaamme pitkän kokemuksen julkisen sektorin, alueiden ja kaupunkien Venäjä- ja Itämeriyhteistyössä erityisesti Luoteis-Venäjällä.

“Menestyvimmät ideat eivät synny sattumalta. Ne ovat niille tarjottu etuoikeus, joiden tiedetään ajavan niitä eteenpäin.”
JASMIN JÄMSÈN

ODOTAMME YHTEYDENOTTOANNE.

YHTEYDENOTTOLOMAKE